Skip to main content
TelPro Teh – utočište za sve vaše IT probleme

TelPro Teh – utočište za sve vaše IT probleme

Da li vam ponekad „zaglupi“ računar? Da li vam nestane internet? Printer ne želi da printa? Odjednom je nemoguće otvoriti verziju nekog dokumeta? Virus vam je napao računar? Pokvario vam se server ili jednostavno nemate sopstveni IT sektor?

Ukoliko je odgovor bar na jedno pitanje DA, potrebna vam je Teleklikova usluga IT outsource-a, odnosno kako smo je mi nazvali – TelPro Teh usluga.

Šta to znači?

Znači da imate na raspolaganju Teleklikov team ljudi koji mogu da odgovore na vaše zahtjeve u vezi sa računarima, printerima, računarskim mrežama, internetom, aplikacijama, programima na računarima i sl.

Pored rješavanja problema, odnosno „gašenja požara“, važno je napomenuti da naš team IT stručnjaka ima obavezu da proaktivno djeluje u odnosu na vaš IT sistem. To znači da blagovremeno dobijate prijedloge za poboljšanja i unapređenja koja će vaš IT sistem dovesti u optimalno stanje.

Drugim riječima, možete postići maksimalnu funkcionalnost IT opreme i u isto vrijeme izbjeći probleme koje donose kvarovi hardware-a i software-a koji zaposleni koriste u redovnom radu i poslovanju.

IT stručnjak kad vam je najpotrebnije

IT stručnjak kad vam je najpotrebnije

S obzirom na to da TelPro Teh uslugu (uslugu IT podrške) imamo već 4  godine u našoj ponudi, susretali smo se sa različitim situacijama na terenu. Ono što se izdvojilo kao praksa kod naših firmi kada je IT oprema u pitanju jeste da se računarska oprema tretira kao segment i koji nije toliko bitan.

Često vlasinici i direktori teže da ostvare minimalne investicije u IT infrastrukturu firme. To neminovno dovodi do problema, kvarova, a time gubitka podataka, prekida rada i sl. U najblažem slučaju, zaposleni određene operacije i radne zadatke obavljaju „pješke“ ukoliko IT oprema s kojom rade nije optimalno podešena.

Takođe, česta praksa je da jednu firmu održava jedan IT stručnjak – bilo da je stalno zaposlen, ili dolazi povremeno. Ovo se isto pokazao kao model „skromonog“ održavanja IT sistema, odnosno držanja stanja „sve radi – bolje nam ne treba“.

S druge strane, imamo dosta pozitivnog iskustva sa našim stalnim klijentima među kojima su male firme koje imaju jednog ili nijednog IT stručnjaka, te veliki sistemi koji raspolažu sopstvenim IT team-om, odnosno IT sektorom.

Kada su u pitanju manje firme one su svoj interes za saradnju sa Teleklikom našle u tome što za 1/3 neto plate zaposlenog IT stručnjaka dobiju pomoć cijelog Teleklik tima čije znanje pokriva gotovo sve kada su u pitanju IT sistemi. Velike firme koriste ovu uslugu kao stalnu ili projektnu podršku za određeni set tehnologija, najčešće za mrežnu opremu i dr.

Tri nivoa IT podrške

telpro teh usluga nudi tri nivoa it podrske

Teleklik je kroz TelPro Teh prilagodio podršku kroz tri nivoa.

Prvi nivo se odnosi na set znanja koja primjenjuje tehničar, a podrazumjeva održavanje računara, računarske opreme, sistemskog i aplikativnog softvera, aktivne i pasivne mrežne opreme.

Drugi nivo se odnosi na iste segmente tehenologije ali zahtjevaju viši nivo znanja – inženjerska znanja. I prvi i drugi nivo uključuju prijedloge Teleklikovog tima kada je u pitanju unapređenje računara, printera, organizacije mreže, izbora rutera, servera, zanavljanja IT komponenti i dr. Tako da, pored otklanjanja problema, Teleklik nudi proaktivni pristup odnosno pruža uslugu IT managementa.

Treći nivo podrazumjeva rad Teleklikovog tima na IT projektima korisnika. Do sada firme su nas najčašće angažovale na projekotavanju aktivne i pasivne mreže, mrežne opreme, ponekad za osposbljavanje sistema telefonskih centrala i dr.

Iskreno, naše iskustvo govori da se korisnici teško odlučuju na ovu uslugu, ali ovi što su se odlučili su nam lojalni, prihvataju naše savjete, ulažu u IT i vide poslovne benefite od  tih ulaganja.

Teleklik je svjestan uslova poslovanja na našem tržištu, i trudimo se da naši savjeti budu u skladu sa principima dobre IT prakse i preporuka, a da opet uvažimo i finansijsku stranu jer smo svjesni da je novac važna stavka prilikom donošenja svake poslovne odluke.

Uvijek se trudimo da kažemo korisniku koji je to minimum ulaganja da implementaciju rješenja radimo etapno ukoliko je moguće, pa i da kreditiramo dio radova ukoliko je neophodno.

Shvatili smo da je uspjeh ove usluge da budemo uvijek tu za klijente i da ne zakažemo kada im to najviše znači.

Dana Koruga
Rukovodilac Sektora za marketing i prodaju
Dana Koruga

Dana Koruga

Rukovodilac Sektora za marketing i prodaju

TelPro Teh – utočište za sve vaše IT probleme

autor Dana Koruga vrijeme čitanja: 3 min
0