Skip to main content
backup-teleklik

Napravite BACKUP, zaštitite podatke

Backup je način osiguravanja podataka. U osnovi, to je samo kopija najvažnijih podataka na računaru. Važno je da znate da nepostojanje kopije podataka može dovesti do nesagledivih posljedica po cjelokupno poslovanje vaše firme.

Svjedoci smo da se svakog dana broj podataka koje čuvamo privatno ili poslovno znatno povećava. Privatno čuvamo muziku, fotografije, razne tekstualne ili pdf dokumente. Poslovno svakog dana generišemo ogromne količine poslovnih dokumenata, koji su od manje ili veće važnosti za pojedinca ili za kompaniju.

Virusi, nestručno rukovanje, kvar na hard diskovima, požar, zemljotres ili krađa nažalost, samo su neki od prolema zbog kojih može doći do kompletnog gubitka podataka.

Prema nekim istraživanjima, do 2020. godine u svijetu će se generisati i čuvati 40 milijardi terabajta podataka.

Svakodnevno se dešava da gubici određenih podataka izazivaju zastoj u poslovanju, a u nekim slučajevima i propast kompanija. Potrebno je vrijeme za regenerisanje izgubljenih podataka, a cijena tog procesa je suviše velika.

Kompanije ne vrše backup svih podataka koji se generišu, jer bi to zahtjevalo ogromne resurse. U većini slučaja se vrši backup najbitnijih podataka, koji trebaju biti uvijek dostupni, a u slučaju gubitka, vrijeme potrebno da se podaci vrate što kraće.

Važno je odrediti i vrijeme čuvanja podataka, jer određeni poslovni podaci su od važnosti za kompaniju određen vremenski period dok nakon toga postaju zastarjeli, pa čuvanje takvih podataka predstavlja trošenje resursa.

Gdje i kako čuvati podatke?

„Kupio sam novi računar, nema šanse da mu se nešto desi“.
„Snimam bitne podatke na CD/DVD/Flash“.
„U kompaniji imamo računar na koji snimamo dokumenta“.backup-teleklik

  • Kvar na hard diskovima je česta, svakodnevna pojava. U većini slučajeva uzrokuje trajan gubitak podataka, a čak i ako se podaci mogu povratiti sa oštećenog diska, taj proces može biti dugotrajan i skup.
  • Koliko puta se desilo da neko izgubi poslovni laptop, na kome se nalaze važni dokumenti?
  • Koliko puta se desilo da virus izbriše podatke sa računara?
  • Gubitak ili kvar na optičkim medijima za čuvanje podataka su redovna pojava, a gubitak flash diskova uobičajna stvar.

Sve ovo ubija osnovnu ideju backup-a podataka – kopija mora biti dostupna u slučaju gubitka originalne verzije, i to u što kraćem roku.

Ono što je trend u digitalnom svijetu je čuvanje podataka u oblaku (cloud).

Smještanjem podataka u oblak eliminisali biste lokalne probleme poput požara ili provale u prostorije kompanije, nestručno rukovanje opremom, gubitak uređaja od strane zaposlenih, gubitak podataka uzrokovan virusom…

backup

Cloud backup nudi sljedeće prednosti:

  • Jeftinije rješenje u odnosu na kreiranje profesionalnih backup sistema u kompaniji
  • Dostupnost – podaci se mogu povratiti sa bilo koje lokacije, dovoljno je imati pristup cloud provideru
  • Scheduled backup – možemo odrediti koji podaci i kada će se automatski snimati u cloud
  • Efikasnije korištenje resursa
  • Sigurnost

Podaci sačuvani u oblaku se čuvaju onoliko koliko kompanija zahtjeva. Količina podataka koji se čuvaju, kao i način njihovog skladištenja (kompletni backup, inkrementalni backup…) se dogovaraju sa kompanijom, u skladu sa njenim potrebama. Pristup podacima koji se skladište ima jedan ili više odgovornih osoba u kompaniji.

Sačuvani podaci su uvijek dostupni što je u savremenom svijetu od velike važnosti. To direktno utiče na efektivnost poslovnih procesa.

Ukoliko želite da Vaše podatke sačuvate tako da su sigurni i uvijek dostupni, Teleklik ima rješenje za Vas.
Javite se našem stručnom timu kako bismo zajedno sa Vama našli najoptimalnije rješenje za Vas. www.teleklik.ba

Dejan Milošević
Sistem inženjer
Dejan Milošević

Dejan Milošević

Sistem inženjer

Napravite BACKUP, zaštitite podatke

autor Dejan Milošević vrijeme čitanja: 2 min
0