Skip to main content
beacon

Šta je Beacon tehnologija

Pametne kuće, pametni telefoni, pametni televizori, pametni automobili, mogućnost udaljenog praćenja događaja, predavanja, mogućnost online plaćanja, mogućnost čuvanja maillova, slika, dokumentacije u cloud-u i sl. Sve oko nas je online, virtuelno, automatizovano, prilagođeno individulano svakom čovjeku. Postoji niz primjera gdje je razvoj informacione tehenologije dao doprinos razvoju jednog dijela marketinga – tzv.“1 na 1” marketing. U […]

Read More

Word, Excel, Power Point + Cloud = Office 365

Poslovni dan svakog od nas prođe sa mnoštvom napisanih wordovih, excelovih dokumenata, uradi se i poneka Power Point prezentacija. Ukoliko imamo određene izmjene, dešava se 1000 verzija jednog dokumenta, još više mailova dok to sve iskomuniciramo sa kolegama. U najgorem slučaju, pokvari se računar ili lokalni server i onda ostanemo bez svih dokumenata, tabela, prezentacija, […]

Read More