Skip to main content

Šta je SSL sertifikat?

Svjedoci smo da internet postaje glavni kanal komunikacije, privatne i poslovne. Podaci koje razmjenjujemo putem emaila, društvenih mreža, Vibera, ili nekog drugog servisa koji je baziran na internetu, često su vrlo osjetljivi i lako bi mogli biti zloupotrebljeni.

Lažno predstavljanje krađom virtuelnog identiteta, bankovne prevare neovlaštenim skidanjem novca sa računa, phishing prevare, spamovanje neželjenim, nekad i malicioznim email-ovima, postali su svakodnevica za korisnike interneta. Veliki broj korisnika je skeptičan, ustručavaju se kada trebaju ostaviti svoje podatke na nekoj web stranici, a pri online kupovini strahuju od prevare.

Online bezbjednosti treba da se pristupa sa jednakom ozbiljnošću kao prema fizičkoj bezbjednosti lica, kuće ili posla.

Na vlasnicima web stranica je odgovornost da se pobrinu za online bezbjednost svog poslovanja i online bezbjednost svojih korisnika. Kako bi vlasnici web sajtova zaštitili svoje korisnike i izgradili odnos povjerenja sa njima, ali i zaštitili svoje online poslovanje, neophodno je korištenje SSL sertifikata.

Korištenje SSL sertifikata je standard i osnova bezbjednog poslovanja i sigurne komunikacije na internetu.ssl-logo

Šta je zapravo SSL?

Secure Socket Layer (SSL) je protokol za sigurnu (kriptovanu) komunikaciju na internetu.

SSL protokol stvara kriptovanu (zaštićenu) vezu između web servera i web pretraživača (browsera).

Ta kriptovana veza osigurava da podaci koji se razmjenjuju između servera i pretraživača ostanu tajni i bezbjedni, a korisnici ga prepoznaju po katancu koji se pojavljuje u njihovim browser-ima.

Svi moderni browseri i web serveri podržavaju SSL, ali nije aktiviran na svim web serverima. Iz tog razloga bi trebalo izbjegavati online kupovinu na servisima koji nemaju omogućen SSL.

Da bi se uspostavila SSL veza, web server mora imati instaliran digitalni sertifikat.

Ovaj sertifikat koristi javne i tajne ključeve koji se koriste za enkripciju i sertifikat jedinstveno i pozitivno identifikuje server.

Digitalne sertifikate možete zamisliti kao elektronske identifikacione karte, nešto kao vozačke dozvole ili lične karte, koje potvrđuju autentičnost servera prije nego što se uspostavi šifrovani kanal za komunikaciju. Kao što nećete svoje lične podatke ili podatke svog bankovnog računa napisati na poleđini razglednice, tako ne želite ni da ti podaci budu vidljivi svima na internetu.

Ko izdaje SSL sertifikate?

Digitalne sertifikate izdaje treća strana koja je nezavisna i od povjerenja, čime se osigurava vjerodostojnost i široko prihvatanje. Izdavalac sertifikata poznat je još i kao Certification Authority (CA).

Teleklik zastupa najpoznatiji globalni CA GeoTrust.

geotrust-logo U online svijetu su priznate i VeriSign i Thawte kompanije koje se takođe bave izdavanjem SSL sertifikata.

Svaki SSL sertifikat se izdaje za poseban domen (adresu web sajta) i CA verifikuje svaki entitet za čiji domen se sertifikat izdaje.

Više servera može koristiti isti sertifikat, ako opslužuju isti domen ili domene koje sertifikat pokriva. Sertifikat ne mora biti vezan samo za jedan domen već može za grupu domena.

Kada u browser ukucate adresu sajta koji ima SSL sertifikat, browser i server se prepoznaju. Uspostavlja se sigurna veza, kreira se jedinstveni ključ za tu sesiju i može se početi sa bezbjednom komunikacijom i razmjenom podataka.

teleklik_geo_trust

Kako ćete znati da je neki sajt zaštićen SSL sertifikatom?

  1. Tako što će ispred adrese sajta u address bar-u browsera stajati https://, što znači „Secure HTTP“.
  2. Vidjećete simbol katanca, koji se može nalaziti na vrhu ili dnu strane, zavisno od browsera koji koristite.
  3. Često možete vidjeti „trust mark“ na samom sajtu. Ako kliknete na znak vidjećete detalje vezane za sertifikat, zajedno sa podacima kompanije.
  4. Klikom na zaključan katanac u prozoru browsera ili na „trust mark“ prikazaće vam se naziv autentifikovane organizacije, ako postoji SSL sertifikat adresa će postati zelena, ako se podaci ne poklapaju (npr. adresa sajta i ime organizacije) ili je sertifikat istekao browser će prikazati grešku ili upozorenje.

Kako da znate koji SSL sertifikat je najbolji za vas?

Postoji nekoliko vrsta SSL sertifikata, koji se međusobno razlikuju po nivou zaštite koju pružaju. Prije kupovine SSL sertifikata obavezno razmotrite koji sertifikat vam je potreban da biste zadovoljili svoje zahtjeve.

Svi podaci koji se procesiraju, kada je SSL protokol uspostavljen na korisničkoj strani, su zaštićeni i na taj način su sigurni od eventualne krađe.

Sertifikati su vrlo bitni i za prezentaciju firme, garanciju autentičnosti i sigurnosti prema Vašem klijentu i naravno sigurno procesiranje SVIH podataka kroz SSL protokol.

Da biste bili sigurni da ste odabrali pravi SSL sertifikat, kontaktirajte Teleklik i mi ćemo vam pomoći da dođete do najboljeg rješenja.

E: office@teleklik.ba
T: +387 51 491 860

 

Sanja Marjanović
Menadžer prodaje
Sanja Marjanović

Sanja Marjanović

Menadžer prodaje

Šta je SSL sertifikat?

autor Sanja Marjanović vrijeme čitanja: 3 min
0