Skip to main content

Šta je privatna IP adresa i čemu služi?

Kada u stvarnom svijetu želite da pošaljete određenu pošiljku putem pošte, morate da navedete adresu primaoca, kako bi poštar znao u koju ulicu i u koju kuću da dostavi pošiljku.

Slična stvar je i sa komunikacijom na internetu. Da biste komunicirali preko interneta, baš kao i u stvarnom svijetu, morate imati određenu adresu. Ta adresa je zapravo javna IP adresa, po kojoj Vas druga strana sa kojom komunicirate prepoznaje. O pojmu i vrstama javnih IP adresa smo ranije pisali u Teleklik blogu, a ovom prilikom ćemo napisati nešto više o privatnim IP adresama i objasniti njihovu razliku odnosu na javne IP adrese.

Teoretski posmatrano svaki uređaj koji koristi internet bi trebalo da ima svoji javnu IP adresu kako bi mogao da prima i šalje informacije. U praksi ovo ne funkcioniše baš tako, jer više računara u mreži koji su povezani na jedan router dijeli jednu javnu IP adresu. Routeri, kao uređaji preko kojih se iz lokalne mreže izlazi na internet, imaju podešenu lokalnu adresu, tj. privatnu IP adresu kao podrazumjevanu. Svi modeli određenog proizvođača routera obično imaju istu privatnu IP adresu, pa tako Linksys routeri koriste 192.168.1.1, D-Link i NETGEAR routeri su podešeni na 192.168.0.1, Cisco routeri koriste 192.168.10.2, 192.168.1.254 ili 192.168.1.1, Belkin i SMC 192.168.2.1. To praktično znači, da ako imate router, imate i privatnu IP adresu.

Vaša mreža sa glavnim routerom i na njega povezanim uređajima predstavlja jednu privatnu mrežu. Kada router ostvari internet vezu preko Internet provajdera, on distribuira informacije sa interneta prema povezanim uređajima vršeći jedan od osnovnih procesa umrežavanja – Network Address Translation (NAT). NAT je proces u kome router mijenja privatnu IP adresu u javnu, omogućavajući tako određenom uređaju u privatnoj mreži da pošalje informaciju preko interneta. Kada se informacija vrati sa interneta na router, dešava se obrnut proces u kome router mijenja javnu IP adresu u privatnu i prosljeđuje informaciju do odgovarajućeg uređaja u privatnoj mreži.

Dakle, privatna IP adresa je namijenjena samo za vaš router, odnosno vašu privatnu mrežu. Opseg privatne IP adrese u mreži ne mora biti sinhronizovan sa ostatkom svijeta i interneta, pa tako isti opseg može biti iskorišten više puta. Na primjer, ukoliko vaš komšija koristi istu privatnu IP adresu kao i vi, to neće predstavljati problem u internet komunikaciji, jer je to njegova privatna mreža, a ne vaša. Internet aktivnost određenog korisnika je prepoznatljiva po njegovoj javnoj, a ne privatnoj IP adresi. To znači da nije moguće geografski locirati korisnika uređaja po njegovoj privatnoj IP adresi, već samo po javnoj. Takođe, upotreba privatnih IP adresa je praktično neograničena, što nudi velike mogućnosti za lokalno umrežavanje.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom izrade lokalne mreže, Teleklik stručni Vam stoji na raspolaganju.

Email: sales@teleklik.ba

Tel: +387 51 491 862

Šta je privatna IP adresa i čemu služi?

autor Branimir Tamindžija vrijeme čitanja: 2 min
0