Skip to main content

5 stvari o kojima treba voditi računa u WiFi mreži

Implemetnacija kvalitetnog i stabilnog WiFi sistema može predstavljati prilično veliki izazov zbog mnogobrojnih faktora koji imaju uticaj na WiFi mrežu. U nastavku navodimo 5 stvari na koje treba obratiti pažnju u WiFi mreži.

 

  1. Kompatibilnost WiFi standarda

Brzina kojom se bežična tehnologija razvija je munjevita. Laptop star 5 godina sa bežičnom mrežnom karticom “g” možda nije kompatibilan sa pristupnom tačkom 802.11ac Wave 2 MIMO koja pokriva određeni prostor. U tom slučaju možete instalirati vanjske bežične adaptere s najnovijom tehnologijom za starije laptopove koji ne mogu da se povežu s novijim hardverom. Bežični ‘ac’ proizvodi koji koriste 802.11ac WiFi protokol obezbjeđuju da su uređaji koji traže povezivanje sa ‘ac’ proizvodima kompatibilni. Većina pristupnih tačaka (Access Point-a) ima kompatibilnost sa starijim protokolima.

 

  1. Fizičko okruženje

Okruženje igra bitnu ulogu u tome da li dobijate WiFi signal ili ne. Drveće, lišće, kiša, zidovi, staklo i sl. odbijaju WiFi signal baš kao i svjetlost. Jedina razlika je u tome što WiFi može prodrijeti kroz neke materijale.

Prilikom instaliranja uređaja koji će omogućiti pristup mreži, potrebno je uvjeriti se da su opstrukcije signala minimalne.

 

  1. Tip frekvencije i uređaji sa dvostrukim opsegom

Danas većina bežičnih uređaja emituje signal i na 2.4GHz i na 5GHz spektrumima. Neka okruženja su tako zasićena sa 2.4GHz signalom da se uređaji mogu povezati samo na 5GHz. Mnogo starijih uređaja i dalje koristi signale od 802.11n ili 2.4GHz, tako da nećete uspjeti iskoristiti sav potencijal mreže ako nemate uređaj sa dvostrukum opsegom. Ukoliko koristite ovakav bežični uređaj, šanse za dobivanje dobrog WiFi signala su vam veće zbog „band steering“ tehnologije, koja će gurati klijente (uređaje) koji mogu koristiti frekvencije od 5 GHz do odgovarajuće frekvencije.

 

  1. Interkanalna interferencija WiFi mreže

Zamislite da se nalazite na koncertu, gdje je muzika veoma glasna, a oko vas se nazali veliki broj ljudi, svako sa svojom grupom prijatelja. U ovakvoj situaciji razgovor sa prijateljima je prilično otežan, a kada počnete da razgovarate glasnije, osoba pored vas mora podići nivo svog glasa da razgovara sa svojom grupom. U isto vrijeme čujete više razgovora, kao i muziku, pa je praktično nemoguće normalno komunicirati. Upravo to se dešava sa bežičnim uređajima koji pokušavaju da komuniciraju u zagušljivom okruženju.

Postoje tehnologije za pristupne tačke koje ublažavaju smetnje, ali ako je okruženje zasićeno signalima od 2,4 GHz ili 5GHz , teško da ćete dobiti brzu i stabilnu vezu dok se vaš uređaj bori da „čuje“ signal od prekomjerne buke.

Da biste ublažili WiFi smetnje, možete podesiti WiFi kanal vašeg bežičnog uređaja u podešavanjima.

 

  1. Opterećenje pristupne tačke (Access Point-a)

Zadatak pristupne tačke je da obrađuje radio signale i pretvara ih u podatke, što čini uz pomoć procesora koji se u njoj nalazi. Taj procesor može umanjiti gore pomenute interferencije (smetnje) pomoću tehnologije kao što je „band steering“, može imati mnogo različitih klijentskih uređaja i protokola sigurnosti (WPA2 itd.), može mijenjati nivo modulacije WiFi signala radi povećanja količine podataka koje mogu prenijeti, a može da radi i rutiranje saobraćaja na Internet.

Ukoliko koristite jeftiniji kućni ruter ili čak neko Small Business WiFi rješenje lako može doći do preopterećenja. Ovo možete ublažiti isključivanjem uređaja koji aktivno ne koriste mrežu ili kupovinom uređaja koji su dizajnirani za opsluživanje velikog broja klijentskih uređaja odjednom kao što su Ruckus R300, R500 ili R700 / 720, Ubiquiti AP AC HD ili Cambium cnPilot E501S.

Odvajanjem WiFi dijela od „routing“ dijela, procesor će u isto vrijeme raditi mnogo manje posla, tj. biće manje opterećen. Zbog toga je dobro da se „ispred“ AP-ova postavi mrežni uređaj koji će vršiti rutiranje saobraćaja na internet i samim tim rasteretiti sve Access Point-e u mreži.

Ukoliko želite kvalitetan, stabilan i neograničen bežični pristup internetu, a niste sigurni kako da podesite WiFi mrežu i koju opremu da koristite, Teleklik stručni tim Vam stoji na raspolaganju.

 

5 stvari o kojima treba voditi računa u WiFi mreži

autor Davorin Rađen vrijeme čitanja: 3 min
0