Skip to main content

Skladišta – izazov za WiFi mreže

Skladišta predstavljaju poseban izazov kada je u pitanju uspostavljanje WiFi sistema. Iako se radi se o objektima koji se prostiru na površini i do nekoliko hiljada metara kvadratnih, sama njihova veličina i nije najteži zadatak na koji treba odgovorti prilikom realizacije WiFi rješenja. Veće komplikacije prave brojne fizičke prepreke, kao što su stubovi, police sa robom, oprema, ali i uređaji koji pokušavaju da koriste bežičnu mrežu, kao i činjenica da se radi o dinamičnom okruženju koje se često mijenja. Ako određeni WiFi sistem u jednom skladištu funkcioniše besprijekorno, ne znači da će biti isti slučaj i u drugom, jer svako skladište predstavlja zasebnu sredinu sa svojim specifičnostima i zahtjeva poseban pristup u planiranju WiFi mreže.

WMS 2

Pokrivanje WiFi signalom skladišta obično nije najveći problem prilikom planiranja i implementacije WiFi rješenja u ovim objektima. Mnogo veći problem predstavlja to što niskonaponski uređaji koji se koriste u skladištu, kao što su smartphone-i i tableti, ne mogu da pošalju signal nazad do Access Point uređaja. Rješavanje ovog problema zahtjeva istraživanje lokacije i detaljno planiranje mreže, kako bi se optimalan broj odgovarajućih AP-ova postavio na adekvatna mjesta u skladištu.

Prilikom planiranja WiFi mreže u skladištu potrebno je uzeti u razmatranje broj korisnika mreže, što predstavlja priličan izazov, jer taj broj u skladištu svakodnevno varira. Sa porastom broja korisnika raste i tražnja za većim protokom. Pored toga, potrebno je imati u vidu i različite aplikacije kojima korisnici najčešće pristupaju na mreži.

WMS 3

Česta greška u skladištima, koja se pravi u želji da se korisnicima mreže osigura što bolji signal, je njegovo podešavanje na maksimum. Pored toga što se na taj način ne rješeva pomenuti problem slanja signala sa mobilnih uređaja nazad do Access Point-a, maksimalno podešavanje će izazvati više smetnji, nego što će pojačati signal.

Na osnovu rasporeda u skladištu potrebno je izabrati i odgovarajuću antenu. Postoje dvije vrste antena: directional – usmjerena antena koja je dizajnirana da emituje signal na specifično područje ili pravac i omnidirectional – antena koja emituje signal u svim pravcima u radijusu od 360 stepeni. WiFi rješenja u mnogim skladištima, zbog uticaja različitih faktora, često zahtjevaju kombinaciju ove dvije vrste antena.

WMS 4

WiFi rješenje u skladištu zavisi i od mogućnosti za postavljanje Access Point uređaja. Postavljanje AP-ova na plafon skladišta, koji je najčešće prilično visok, može dovesti do toga da AP-ovi budu van dometa mnogih uređaja. S druge strane, postavljanje ovih uređaja suviše nisko može rezultovati slabom pokrivenošću skladišta, zbog brojnih polica sa robom i drugih fizičkih prepreka, ali i izložiti uređaje opasnosti da budu oštećeni prilikom obavljanja svakodnevnih poslova.

Ukoliko je korisniku potreban pristup mreži i izvan samog skladišta, vjerovatno će WiFi rješenje zahtjevati i postavljanje dodatnih outdoor AP-ova, što samo po sebi predstavlja poseban izazov.

Ako niste sigurni kako sa uspjehom odgovoriti na navedene izazove, kontaktirajte Teleklik stručni tim koji svojim korisnicima nudi efikasna i pozdana WiFi rješenja.

Email: office@teleklik.ba

Tel: +387 51 491 860

Skladišta – izazov za WiFi mreže

autor Branimir Tamindžija vrijeme čitanja: 2 min
0