Skip to main content

Prednosti wireless interneta

Kvalitet internet servisa je od presudnog značaja za poslovne korisnike kojima je neophodan brz, pouzdan i pristupačan servis. Ako uzmemo u obzir da su zahtjevi za što bržom vezom u stalnom porastu, vidimo da se u skladu s tim razvijaju wireless tehnologije koje su omogućile korisnicima isporuku servisa sa nevjerovatnom brzinom protoka čak do 100Mbps, a servis može da radi na preko 50km udaljenosti.

Ovakav pristup daje mogućnost nesmetanog korištenja svih online servisa kojima je neophodan brz pristup 24 sata.

Wireless je jedan od svjetskih trendova povezivanja pa je u skladu s tim Teleklik obezbijedio kvalitetnu opremu za povezivanje svojih korisnika na Teleklik wireless mrežu koja omogućava stabilnu brzu i sigurnu vezu sa dostupnošću servisa 24 sata.

Teleklik bežična pristupna mreža koristi najsavremeniju opremu za bežičnu i ip tehnologiju koja je pogodna za prijenos svih vrsta podataka. Povezivanje, instalacija i puštanje internet servisa je brz i pouzdan proces, a korisnik dobija svu opremu na korištenje potpuno besplatno. Pored toga Teleklik brine za održavanje navedene opreme.

internet_wireless

Prednost wireless sistema je potpuna mobilnost pa i otpornost na vanjske uticaje jedna od glavnih prednosti i garancija kvaliteta servisa QoS. Moderna wireless oprema za udaljene lokacije na pojedinim lokacijama može funkcionisati i bez optičke vidljivosti.

Uz Telekllik pristup internetu, moguće je slati i primati podatke istovremeno, simetričnim brzinama što je najvažnije za poslovna okruženja gdje dolazi do potrebe za korištenjem video/audio komunikacije (Skype, VOIP) korištenje peer to peer softvera, udaljenog pristupanja, razmjene velike količine podataka, cloud backupa i slično.

Koje su još prednosti wireless pristupa internetu:

 • Besplatna instalacija, održavanje i puštanje u rad opreme u roku od 24 sata
 • Nezavisnost od postojeće infrastrukture i konfiguracije terena
 • Preseljenje opreme i mobilnost (jednostavno preseljenje opreme između lokacija)
 • Za instalaciju ne morate posjedovati telefonsku paricu
 • Brzina do 100Mbps
 • Domet do 50 i više km
 • Mogućnost mobilnosti između paketa internet usluga
 • Monitoring i uvid u ostvareni saobraćaj internet linka preko grafika
 • Povezivanje udaljenih lokacija
 • Statička IP adresa u skladu sa odabranim internet paketom besplatno
 • Ugovorom garantovan internet protok
 • 24 sata internet konekcija
 • Brzo otklanjanje eventualnih problema i smetnji

Odgovorite na izazove 21. vijeka!
www.teleklik.ba

T: +387 51 491 860
E: office@teleklik.ba

Aleksandar Vidaković
IT specijalista
Aleksandar Vidaković

Aleksandar Vidaković

IT specijalista

Prednosti wireless interneta

autor Aleksandar Vidaković vrijeme čitanja: 2 min
0