Skip to main content

Šta su protokoli: IMAP vs. POP3 i koji je potreban za vaš Email?

Prilikom podešavanja mail klijenta sigurno ste došli do koraka na kojem trebate odabrati vrstu protokola za preuzimanje pošte sa servera. Za preuzimanje pošte postoje dva protokola: POP3 i IMAP. Mi ćemo vam u ovom članku ukazati na osnovne razlike između njih.

POP3 (Post Office Protocol version 3) protokol podrazumjeva da će se vaša elektronska pošta, nakon što je preuzmete sa našeg servera, čuvati lokalno na vašem računaru ili telefonu. Dobra strana POP3 protokola je što omogućava da na vašem računaru čuvate veliku količinu elektronske pošte, mnogo više od limita na serveru. Loša strana POP3 protokola jesu problemi sa sinhronizacijom u slučaju kada elektronskoj pošti pristupate sa više računara (uređaja). Na primjer, može se desiti da poruke koje ste pročitali na jednom računaru uopšte ne vidite na drugom ili da ih ponovo vidite kao nepročitane poruke (ovo zavisi od konkretnog načina na koji su e-mail klijenti na tim računarima podešeni).

IMAP (Internet Message Access Protocol) protokol podrazumjeva da će se Vaša elektronska pošta čuvati konstantno na našem serveru. Dobra strana IMAP protokola je što nećete imati problema sa sinhronizacijom ukoliko elektronskoj pošti pristupate pomoću više računara (uređaja). Drugim riječima, na svakom od tih računara (uređaja) vidjećete isto stanje u vašem poštanskom sandučetu. Loša strana IMAP protokola je što povremeno morate brisati poruke iz vašeg poštanskog sandučeta, kako na našem serveru ne biste prešli definisani limit. Ukoliko u potpunosti iskoristite kvotu koja vam je dodjeljena na našem serveru, nećete više biti u stanju da primate i šaljete elektronsku poštu, sve dok ne obrišete neke poruke koje vam više nisu potrebne.

Koji je najbolji protokol e-pošte za mene?

Očito, to zavisi od vaših specifičnih potreba.


Odaberite POP ako …

Želite pristupiti pošti samo s jednog uređaja.
Trebate stalni pristup e-pošti, bez obzira na dostupnost interneta.
Imate ograničen prostor za pohranu e-pošte na serveru.

Odaberite IMAP ako …

Želite pristupiti svojoj e-pošti s više različitih uređaja.
Imate pouzdanu i stalnu internet vezu.
Želite dobiti brz pregled novih e-poruka ili e-poruka na serveru.
Vaš je lokalni prostor za pohranjivanje e-pošte ograničen.
Zabrinuti ste za lokalni back-up vaših e-poruka.

Ukoliko imate POP3 kao vaš mail portokol, ovdje postoje instrukicje za nekoliko e-mail klijenata.

Svakako, Teleklik omogućava podešavanje oba protokola prilikom hostinga mailova. Naše preporučene usluge kada je u pitanju upravljanje maiilovima su: TelBiz Hosting i TelPro Mail Server.

Ukoliko vas zanima koja odgovara vama, kontaktirajte nas na sales@teleklik.ba ili na besplatni broj 080 05 07 05.

Marko Vuković
Sistem inženjer
Marko Vuković

Marko Vuković

Sistem inženjer

Šta su protokoli: IMAP vs. POP3 i koji je potreban za vaš Email?

autor Marko Vuković vrijeme čitanja: 2 min
0