Skip to main content

LICENCIRAN VS PIRATIZOVAN SOFTVER – U čemu je razlika?

Na našem tržištu, piratizovanje softvera je široko zastupno. U većini slučajeva, ljudi ne žele da troše svoj novac na nešto što mogu da dobiju “za džabe”, te preko raznih sajtova dolaze do piratizovanog softvera i izlagaju se raznim rizicima koji dolaze uz iste.

Piratizovanje softvera je izmjenjena verzija originalnog programa da bi se izbjegli finansijski troškovi za nabavljanje tog softvera. Time korisnici mogu da koriste softver u gotovo punom kapacitetu, bez da za isti taj softver daju niti jedan cent. Piraterija je ilegalna, što znači da u nekim svjetskim zemljama može biti oštro kažnjavana.

Iako dobijate mogućnost da besplatno koristite neki program u skoro punom kapacitetu, takođe ste u većini slučajeva izloženi raznim rizicima, a neki od njih su:

  1. Povećavate šanse da softver ne funkcioniše kako je namjenjeno ili ne funkcioniše uopšte;
  2. Nemate pristup tehničkoj podršci, unapređenjia, tehničkoj dokumentaciji, treningu i ispravkama;
  3. Nemate garanciju na softver;
  4. Povećavate rizik izloženosti raznim virusima koji mogu da naštete Vašem računaru;
  5. Možete doći do saznanja da je softver starije verzije ili potpuno nefunkcionalan;
  6. U nekim državama možete biti zakonski kažnjeni;
  7. Rizik od negativne reakcije okoline i preduzeća sa kojima surađujete;

U praksi se pokazalo da ogroman broj piratizovanog softvera iz oblasti Antivirusnih rješenja, te da ta rješenja u glavnom ne funkcionišu kako treba zbog toga štosu ilegalno prisvojena, te mogu da načine više štete nego koristi. image-20150413-10555-djv45w

Primjer: Vaša kompanija zahtjeva maksimalnu kontrolu prilikom poslovanja putem interneta (slanje E-Mailova, posjećivanje web stranica i sl.), te se od Vas očekuje da nabavite Antivirusno rješenje. Iako postoje mnogi Antivirusni programi koji se mogu na legalan način nabaviti potpuno besplatno, u poslovne svrhe nisu adekvatni jer ne obezbjeđuju maksimalnu zaštitu od virusa prilikom rada na računaru, te Vas i dalje izlažu potencijalnim rizicima.

Dosta kompanija se odlučuje da nabave kvalitetan Antivirusni program ilegalno (paritizovanjem), a ne shvataju da sebi čine više štete nego koristi. U nekim situacijama, sama piratizovana verzija Antivirusnog rješenja može sa sobom da donese virus, te načini štetu Vašem računaru i podacima koji se u njemu nalaze. Time ste se svjesno izložili gubitkom bitnih dokumenata koji se nalaze na Vašem poslovnom računaru, umjesto da ste Antivirusno rješenje nabavili na legalan način  i imali potpunu zaštitu i funkcionalnost ovog programa.

Glavni razlog za piratizovanje Antivirusnih rješenja je njihova cijena, a firme nisu voljne da izdvajaju sredstva za tako nešto kada to isto mogu da nabave “za džabe”, te time izlože sebe još većim rizicima.

Teleklik u svojoj ponudi ima Antivirusno rješenje Bitdefender, koji je namjenjen prvenstveno preduzećima i obezbjeđuje im maksimalnu zaštitu prilikom korištenja interneta, slanja e-mailova i slično. CIjene su prilagođene zahtjevima domaćih preduzeća, te su favorizovane od strane postojećih korisnika navedenog rješenja.

Pored toga što dobijate punu funkcionalnost legalnom nabavkom softvera, time takođe pomažete proizvođaču da unaprijedi svoj softver i uvede dodatne mogućnosti. Svakako je uvijek uzeti najbolje od najboljeg na legalan način, nego izlagati sebe nepotrebnim rizicima da bi uštedili.

Marko Karanović
Menadžer prodaje
Marko Karanović

Marko Karanović

Menadžer prodaje

LICENCIRAN VS PIRATIZOVAN SOFTVER – U čemu je razlika?

autor Marko Karanović vrijeme čitanja: 2 min
0